Engroom - سامانه یکپارچه مهندسی همزمان

سامانه یکپارچه مهندسی همزمان

پلتفرم ما بستری برای یکپارچه‌سازی اطلاعات بخش‌های مختلف طراحی یک پروژه و مدیریت داده‌های مهندسی مبادله شده در آن در قالب مفهوم مهندسی همزمان یا Concurrent Engineering است. شما با استفاده از پلتفرم ما می‌توانید ارتباطات بسیار پیچیده محاسباتی و پارامتری موجود در پروژه‌ها و محاسبات در هم تنیده و حلقه‌های تودرتو طراحی را که در ماتریس ساختار طراحی یا DSM نمایان می‌شود، مدیریت نمایید. تشکیل زیربخش‌ها و زیرسیستم‌ها و تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های مورد نیاز هر بخش برای طراحی سریع و دقیق و بهینه و کنترل آن از دیگر مزایای پلتفرم ماست.

MultiProject
مدیریت روابط درهم تنیده و حلقه‌های تودرتوی طراحی

ساماندهی تبادل اطلاعات فنی بین زیرسیستم‌های یک سامانه

اساساً Engroom یک محیط کار مهندسی مجازی تعاملی، جمعی و همکاری جویانه است که انجام امور مهندسی مبتنی بر کارگروهی را به شدت ساده، قابل اطمینان و کم هزینه می‌نماید. سرعت بررسی ایده‌های مختلف و ارزیابی کمی فنی را افزایس و خلاقیت را شکوفا می‌نماید.

MultiProject
MultiProject

مدیریت چند پروژه به صورت همزمان

Engroom باعث می‌شود نیاز به تبادل حجم زیاد داده‌های تاثیرگذار در طراحی، گروه کاری شما خسته، ناامید و غیرموثر ننماید و بالعکس در کمترین زمان، موثرترین ارتباطات فنی شکل بگیرد. اتفاقات مهم ذخیره شود و گزینه‌های بسیار بیشاری در زمان کمتری بررسی گردد و بهترین گزینه طراحی انتخاب شود. همچنین حضور یک فرد در چند پروژه، با کار در Engroom موجب ازدیاد اشتباهات فردی نمی‌شود و بهترین استفاده از مهارت و خلاقیت مهندسان رقم خواهد خورد.

قابلیت های کلیدی و متمایز

کاهش زمان طراحی بین ۲ تا ۶ برابر
تضمین یکپارچگی طراحی در هر زیرسیستم
کاهش حلقه‌های تودرتوی طراحی
امکان بررسی گزینه‌های مختلف طراحی و انجام Draleoff بیشتر
کاهش موثر هزینه‌های طراحی
تولیدات سیستمی دقیق و یکپارچه
خودکار نمودن محاسبات پارامتری با هدف تسریع روند طراحی
امکان توسعه طراحی در هر زمان و مکان
Formula Relations

به ما اعتماد کرده‌اند...

negarteam
teehoo
websoren
mnf
reporters
pulseware

آنچه دیگران می‌گویند...

"Engroom ابزار بومی‌سازی شده و مؤثری برای طراحی نوآورانه و شرکتهای صنعتی محسوب می‌شود که به صورت همزمان کنترل و مدیریت چند مهندس با چند تخصص و یک پروژه بزرگ و انواع زیرمجموعه‌های آن را پوشش داده و پاسخگو می‌باشد. امیدوارم تیم Engroom هر روز در مسیر توسعه ابزارهای پیشرفته تر گام بردارند."

dream
taha moeini
احمد صدرایی

مسپول آزمایشگاه تحقیقاتی IAAS

"عادت کرده‌ایم ابزارهای خوب خارجی را استفاده کنیم و نمونه داخلی آنها را فراموش کنیم، اما ابزارهایی مثل Engroom نشان داده‌اند که سرویس‌های آنلاین ایرانی می‌توانند هم متناسب با نیازهای بازار داخلی و پیچیدگی های مهندسی باشند و هم با کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی"

dream
taha moeini
سبحان بابایی

مدیر پروژه و ناظر پروژه پرنده کنترل از راه دور

"در پی مشکلاتی که برای استفاده از پلتفرم های مدیریت مهندسی و کنترل پروژه های مهندسی پیش‌ آمده و محدودیت‌ها و تحریم‌ها، با هدف پیدا کردن سرویس جایگزین، سرویس‌های ایرانی را جستجو کردم و Engroom نظرم را جلب کرد. برای تیم Engroom آرزوی موفقیت روزافزون دارم."

dream
taha moeini
محمد اقدسی

مدیر شرکت فناوران نانو گستر پارسیان

"در پی مشکلاتی که برای استفاده از پلتفرم های مدیریت مهندسی و کنترل پروژه های مهندسی پیش‌ آمده و محدودیت‌ها و تحریم‌ها، با هدف پیدا کردن سرویس جایگزین، سرویس‌های ایرانی را جستجو کردم و Engroom نظرم را جلب کرد. برای تیم Engroom آرزوی موفقیت روزافزون دارم."

dream
taha moeini
محمد اقدسی

مدیر شرکت فناوران نانو گستر پارسیان